Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bünyesinde bulunan elektronik cihaz ( Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, faks, fotokopi, switch, modem, router, ve araç bakımlarının, gerçekleşen tüm bakımlarınının kayıtlarını tutan, bakım takip analizi yapan ve bunun yanı sıra bir bakım onarım işleminin gerçekleştiği süreç dahilinde kullanılan matbu evrakların otomatik oluşturulmasına ve istenilen formatta (word, excel, pdf vs.) raporlarının alınmasına olanak sağlayan web tabanlı bir uygulamadır.

Bakım Yönetimi Bilgi Sistemi, ilgili birime gelen taleplerin tek bir havuzda toplanarak, o havuzdan ilgili personellere yönlendirme mantığı ile çalışır. Her personel kendisine yönlendirilmiş işin, bakım onarım süreç adımlarını, program üzerinden her bir işlem için dinamik olarak oluşturulan form ve matbu evrankları kullanarak gerektiği gibi uygular. Kullanıcılar, bu adımların uygulanması sırasında gerekli olan teklif, piyasa araştırma tutanağı, görevlendirme onayı yazısı, ihale onayı, uygunluk yazısı(üst yazı) ,ödeme emri belgesi ve saymanlık teslim belgesi gibi matbu evrakların yanında, istisnai durumlarda ihtiyaç duyulan eksik evrak yazısı, fatura iade yazısı, fiyat yüksek yazısı gibi belgelere, bakım onarım talebinin yalnızca belirli bilgilerini kaydederek otomatik olarak ulaşabilmektedirler. Uygulama, kullanıcıların bakım süreci dahililinde oluşturduğu bu belgelere ihtiyaç doğrultusunda geri dönüş yaparak, güncelleme,düzeltme işlemini yapabilme imkanını da sunmaktadır.

Bakım Yönetimi Bilgi Sistemi, yarım bırakılan veya imza için bekletilen bir evrağın, bir süre geçtikten sonra, rahat bir şekilde bulunabilmesi ve görünütülenebilmesi amacıyla, her bir bakım işlemi için bir bakım kartı oluşturmakta ve bu bakım işlemleri aşamalarına göre sınıflandırılarak menüye konulan birkaç kısayol ile, aranılan evrağa vakit kaybı olmadan hızlı bir şekilde ulaşılabilmesini sağlamaktadır.

Uygulama, bir bakım işleminin adım adım ilerlemesini sağlamasının yanında, gerçekleştirilmiş bakımların sorgulanmasına, sorgu sonuçlarının bir rapor olarak alınabilmesine de olanak sağlamaktadır. Kullanıcıların istediği her parametre üzerinden sorgu yapabileceği, her sorgu sonucnun detayını ve her bakımın geçmişini görebileceği bir arayüzle, kullanıcı aradığı bir bakım tipi ile ilgili gerçekleştirilmiş olan tüm bilgilere kolayca ulaşabilir ve bu bilgileri istediği formatta rapor olarak alabilmektedir. İstenilen bakımlar üzerinde parça-fiyat karşılaştıırmasını bölge ve müdürlük bazında yaparak, teklif oranlarını kolayca belirleyebilmektedir.

Uygulama tüm bu imkanların yanı sıra, kullanıcılar arasında bir performans değerlendirmesine de olanak vermektedir. Kullanıcılar tarafından alınmış onay belgesi, üst yazı, piyasa araştırma tutanağı ve ödeme emri gibi evraklar, birim şefinin belirlediği puan sistemine göre değerlendirilerek, her bir kullanıcı için detaylı işlem ve puan gösteren bir performans modülü sunmaktadır.