Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi Yazılımı, Üniversitelere bağlı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından yürütülmekte olan proje işlemlerinin elektronik ortamda takip ve kontrolünü sağlayan bütünleşik, web tabanlı ve çok kullanıcılı bir bilgisayar yazılımıdır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi Yazılımının Genel Özellikleri :

 • Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi Yazılımı web tabanlı olarak çalışmaktadır.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi Yazılımı istemci (Client) bilgisayarlara herhangi bir kurulum yapmadan çalışmaktadır. Böylece oluşabilecek güncelleme yüklemeleri için kullanıcı bilgisayarların her birine yeniden yükleme yapılmaz.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi Yazılımına giriş için kullanıcı adı ve şifre sormaktadır. Kullanıcılar yetkilerine göre sadece yetkili ekranlara girebilir ve işlem yapabilir.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi Yazılımı Kullanıcı gruplarına göre yetkilendirme yapmaktadır, gruplar kullanıcılarla ilişkilendirilmektedir böylece kullanıcılar tek tek yetkilendirme yerine grup bazında bir seferde yetkilendirme yapılabilir.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi Yazılımına Proje Yöneticileri Üyelik Formu doldurarak üye olabilir ve kendi belirlediği kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapabilir.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi Yazılımına Proje yöneticileri Yeni Proje girişi yapabilir ve daha önceden tanımlanmış olan Projelerini görebilir ve değiştirebilir.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi Yazılımına Proje yöneticileri Kendi Projeleri ile ilgili genel bilgileri, Projede görev yapacak yardımcılarını, önerdiği hakemleri, öngörü listesini ve ihtiyaç duyduğu ödenekleri kaydedebilir.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi Yazılımı Proje yöneticileri kendi Projeleri ile ilgili Yayınlarını Projenin herhangi bir aşamasında sisteme tanımlayabilir.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi Yazılımı Proje yöneticileri öngörü listesini belirli bir formattaki Excel dosyasından sisteme aktarabilir.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi Yazılımı Proje yöneticileri kendi Projeleri ile ilgili dosyalarını sisteme yükleyebilir.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi Yazılımı Proje yöneticileri belirli dönemlerde projeleri için ihtiyaç duyduğu kalemleri öngörü listesinden seçerek ihtiyaç formuna dönüştürebilir ve ihtiyaç formunun yazıcı çıktısını sistemden alabilir.
 • Yetkili Kullanıcılar Proje yöneticilerinin girdiği tüm bilgileri görebilir.
 • Yetkili Kullanıcılar gerek Proje yöneticilerine, gerekse diğer kullanıcılara ana sayfada görünmek üzere duyuru yayınlayabilir.
 • Yetkili Kullanıcılar sisteme firmalar, ölçü birimleri, ihale usulleri, üniversiteler, fakülteler ve bölümleri, proje birimleri, proje grupları, proje türleri, unvanlar, analitik bütçe kodları ve her bütçe kodu için ödenek tutarları tanımlayabilir.
 • Yetkili Kullanıcılar Proje yöneticilerinin girmiş olduğu hakem listesi, öngörü listesi ve ödenek tutarlarının kabul edilmiş hallerini kendileri de ayrıca girebilir.
 • Yetkili Kullanıcılar sistemde kayıtlı Projeleri girilen tüm bilgilerine göre sorgulayabilir.
 • Proje yöneticileri ile kullanıcılar arasındaki elektronik posta trafiği, ekli dosyaları ile birlikte sisteme kaydedilebilir.
 • Yetkili Kullanıcılar proje yöneticilerinin sisteme girmiş oldukları ihtiyaç formlarını onay belgesi eki haline getirerek, onay belgesi hazırlayabilir, onay belgesi ile ekinin yazıcı çıktısını sistemden alabilir.
 • Onay belgeleri bölünerek ya da tek başına ihale kararına dönüştürülebilir.
 • İhale kararının sonucunda yapılan ödemeler sisteme kaydedilebilir, kararla ilişkili muayene kabul tutanağı, harcama talimatı, ödeme emri vb. evrakların yazıcı çıktısı sistemden alınabilir.
 • Yetkili Kullanıcılar ödeme kaydı yaparken havuz bütçe ve proje bütçesindeki, başlangıç ödeneği, harcanan tutar, bloke edilen tutar ve kalan tutarları görebilir.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi Yazılımı ihtiyaca göre çeşitli raporları içerir.
 • Satın alma işlemlerinin tamamı Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi Yazılımı içinden takip edilebilir.