Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı Döner Sermaye İşletmesi için geliştirilen Bütçe Bilgi Sistemi, Döner Sermaye İşletmesinin genel bütçesi ve ödemeleri ile ilgili her türlü kaydın tutulmasını ve takibinin yapılmasını sağlayan bir web uygulamasıdır.

Bütçe Bilgi Sistemi bütçe dahilinde harcama yapılacak hesap kodlarını içerisinde bulundurur. Bu hesap kodlarının görüntülenmesi, güncellenebilmesi ve silinebilmesinin yanında, yeni hesap kodu eklenebilmesi ve bu hesap koduna ödenek aktarılması da mümkün kılınmıştır.

Bütçe Bilgi Sistemi, bütçe dahilinde ihtiyaç duyulan bütçe kodlarının listelenebilmesi, herhangi bir bütçe kodu seçildiğinde seçilen koda ait ödenek ve birimde kalan para miktarının görüntülenebilmesi gibi işlevleri gerçekleştirebilmektedir. Bunun yanı sıra, kullanıcılar birimler arası ödenek aktarımı isteklerini yetkili kişiye iletimini de program üzerinden gerçekleştirebilmektedirler.

Kullanıcılar tarafından yapılan birimler arası aktarım istekleri, yetkili kişi tarafından görüntülenip, gerekli durumlarda bu aktarım isteklerinin girişlerini yapabilir. Girişleri yapılan aktarım istekleri, yetkili kişi tarafından onaylanması gerçekleştirilir.

Bütçe Bilgi Sistemi, bütçe servisi bünyesinde kullanılan ödeme emri belgesinin oluşturulmasına, çıktısının alınmasına ve istenilen formatta(Word, Pdf) kaydedilmesine olanak sağlar. Ayrıca oluşturulan belgeler istenildiğinde tekrar görüntülenip, tüm bilgilerinin görüntülenmesi sağlanabilir.

Kullanıcılar tarafından oluşturulan ödeme emir belgeleri, yalnızca yetkili kullanıcı tarafından silinebilir, düşüm yapılabilir(onay verme işlemi), onay geri alınabilir, belge iptal veya kontrol edilebilir. Bunun yanı sıra yetkili kullanıcının düşüm yaptığı bir belge üzerinde kullanıcı değişiklik yapamaz.

Bütçe Bilgi Sistemi, bütçe servisinin gereklerini ve resmi işleyişini yerine getirmenin yanı sıra, Harcamaların aylara dağılımı, bütçe defteri, ödenek kritik seviye kontrolü ve ödenen transfer detay başlıkları kapsamında birim ve tarih e göre arama yapabilmekte, listelenen sonuçlar isteğe bağlı olarak rapor dökümü şeklinde alınmasına olanak vermektedir.

Bütçe Bilgi Sistemi tüm bu işlemlerin yanında, sisteme kayıtlı ve resmi belgelerde kullanılan ve yıllık bazlı veya istisnai durumlarda değişen veriler için tanımlama ve güncelleme işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Bütçe Bilgi Sistemi, yıllık bütçe raporlarının oluşturulması işlevini, yıl boyunca gerçekleşen harcamalar, aktarımlar ve ödemelerin kaydını gerektiği gibi kullanarak, raporların otomatik olarak oluşturulması şeklinde gerçekleştirmektedir.