Hukuk Bilgi Sistemi bir kamu kurumunun idari, ceza ve hukuk davalarını takip eder. Davalarla ilgili gelen evraklar kalem tarafından tarayıcı ile sisteme tanıtılarak girişi yapılır. Girişi yapılan evrak daha önceden tanıtılmış bir dosya ile ilgili ise, bu dosya filtreleme yöntemleri ile bulunarak evrak ile ilişkilendirilir.

Eğer gelen evrak herhangi bir dosya ile ilgili değilse o sırada yeni bir dosya açılarak evrak ta bu dosya ile ilişkilendirilir. Evraklar girişi yapıldığı anda ya da daha sonra hukuk müşaviri ya da avukatlara sistem üzerinden havale edilir. Hukuk müşaviri ya da avukat evrağı kendi ekranında görerek, bu evrakla ilgili gerekli işlemi yapar ve yaptığı işlemi kaydeder. Havale etme sırasında hukuk müşaviri evraklara süre ve ek süre verebilir.

Böylece evraklarla ilgili işlemlerin süresi içerisinde yapılıp yapılmadığını kontrol edebilir. Avukatlar evrakların dosyalarını da inceleyebilir. Bu sırada suç duyurusu, müdahale, temyiz dilekçesi vb. yazışma yapmak isterlerse sistem üzerinden bu yazışmayı yapıp kaydedebilirler. Bu kayıtlar dosyaları incelemeye yetkisi olan tüm kullanıcılar tarafından da görülebilir. Tüm bu işlemler sonucunda tüm kullanıcılar için otomatik olarak çeşitli icmal ve raporlar oluşur.

İş yükü ve performans listesi, duruşma günleri defteri, faaliyet raporu, konularına göre dava listesi, suç tarihi bazında dava listesi, avukat performans listesi bu raporlardan bir kaçıdır. Program işlem süresi yaklaşan evraklar, duruşma günü yaklaşan davalar gibi önemli bilgileri ilgili kullanıcılara açılış ekranında hatırlatır. Hukuk Bilgi Sistemi internet arayüzünde çalışmakta olup, sunucu haricindeki bilgisayarlara herhangin bir program, dosya vb. yüklenmesine gerek yoktur.