PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının personel yönetimine uygun olarak geliştirilmiştir. Çok geniş bakanlığa ve çok küçük bir genel müdürlüğe uygulanabilecek bir şekilde tasarlanmış olup, kurumların bütün ihtiyacını karşılamaktadır.Programdaki bazı modüller şunlardır:

  • Sicil Modülü: Personelin bütün sicil bilglerini ve daha önceki görev yerlerini tutan bir modüldür.
  • Atama Modülü: Personel atamalarının takip ve kontrol edildiği modüldür.
  • Kadro Modülü
  • Terfi Modülü
  • Disiplin Modülü
  • Emekli Modülü
  • Evrak Modülü