Kütüphaneler için Tasarlanmış olan LIBon Kütüphane Sistemi LC ve DDC/DOS Dewey Sınıflandırma Sistemini Desteklemektedir. İnternet ortamında çalışmaktadır. Çok Kullanıcılı olup birden çok Kütüphanelerde aynı anda kullanılabilir. Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirlenen Taşınır İşlem Fişi, Kütüphane Defteri, Kütüphane ve Müzeler Yönetim Hesabı Cetveli gibi belge ve raporları hazırlayabimektedir. Sayım Tutanaklarını Düzenleyebilmektedir. Barkod ve El Terminali Desteği vardır.

LIBON KÜTÜPHANE SİSTEMİ ANA MODÜLLERİ :

  • Sağlama Modülü
  • Dolaşım Modülü
  • Katalog Tarama Modülü
  • Marc Kodları Modülü
  • Üyeler Modülü

Kütüphane Bilgi Sisteminde, kullanıcılar için dünya standartlarında geçerli olan marc kodları tanıtılmış olarak kullanıcılara sunulur. Ancak bu kodlar çok fazladır ve kullanıcılar sadece kendi kullanacakları marc kodlarını belirleyerek, giriş sırasında işlemlerini kolaylaştırabilirler. Az kullanılan marc kodları, daha önceden pasif duruma getirilmediği için, giriş sırasında karşılarında çıkmasa bile o sırada yine de bu marc kodunu, bir buton yardımıyla kullanabilirler.

Bu şekilde ekranlar arasında çok fazla gidip gelmeden verimli bir şekilde materyal girişi yapılabilir. Kütüphane Bilgi Sisteminde barkod desteği vardır. Kitapların barkodlarının giriş esnasında sisteme tanıtılmasıyla bu barkod üzerinde sorgulama yapılabilir. Kütüphanedeki materyalleri internet üzerinden sorgulama yapmak isteyen kişiler için yetki sınırı olmayan, sadece sorgulama yapılabilen internet arayüzlü sorgulama ekranı mevcuttur. Bu ekranda basit ve gelişmiş arama seçenekleri mevcuttur.

Program, Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen, kütüphane defteri, müze – kütüphane yönetim hesabı cetveli, sayım tutanağı ve taşınır sayım ve döküm cetvelini otomatik olarak hazırlamaktadır. Programda el terminali ile sayımı yapılan materyallerin programdaki kayıtlarla karşılaştırılmasını sağlayan sayım modülü ile sisteme üye olan kullanıcılara ödünç materyal verilmesini ve takibinin yapılmasını sağlayan dolaşım modülünü de içermektedir.