Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak taşarlanmıştır. C/S ve web tabanlı olarak hazırlanmıştır. Çok kullanıcılıdır. Kullanıcılar yetki seviyelerine göre işlem yapabilmektedir. Birden çok harcama birimi ve ambar tanımlaması yapılabilir. Yılsonu işlemlerini yapabilmektedir. Program içinde kullanıcı tarafından şunlar düzenlenebilmektedir:

  • Taşınır İşlem Fişi
  • Taşınır İstek Belgesi
  • Barkod İşlemleri
  • El Terminali Entegrasyonu
  • Zimmet Fişi
  • Her Mali Yılbaşında Yapılacak Sayım
  • Dayanılklı Taşınır Defteri
  • Yönetmelikte geçen İcmal ve Cetveller
  • Kütüphane ve Müzeler için Taşınır İşlem Fişi ve İlgili belge ve Cetveller