Kamu Kurum ve Kuruluşlarında bulunan TAŞINMAZ ların takip ve kontrolü sağlar. TAŞINMAZ MAL YÖNETMELİĞİNE uygun olarak hazırlanmıştır ve yönetmelikte belirlenen bütün çıktı e icmalleri düzenlemektedir. Web tabanlı olarak hazırlanmıştır. Çok Kullanıcılıdır.

  • Tapuya Kayıtlı olan Taşınmazlar Modülü
  • Tapuda Kayıtlı olmayan Taşınmazlar Modülü
  • Sınai Mülkiyet Hakları modülü
  • Lojman modülü
  • Bakım onarım ödenekleri takip modülü